ارشیو برچسب ها : شیمیدان

۲۲ اردیبهشت؛ تولد یوتوس فون لیبیش شیمیدان بزرگ آلمانی

۲۲ اردیبهشت؛ تولد یوتوس فون لیبیش شیمیدان بزرگ آلمانی
۲۱۲ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۲ می سال ۱۸۰۳ میلادی، یوتوس فون لیبیش شیمیدان بزرگ آلمانی متولد شد. وی فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌ی شیمی کشاورزی و زیست‌شناسی انجام داد و به عنوان یک استاد دانشگاه، روش تدریس آزمایشگاهی مدرن‌ گرا را ابداع کرد و برای این خلاقیت و نوآوری‌هایش به عنوان یکی از بزرگترین معلمان شیمی تمام دوران یاد می‌شود. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۱۶ اردیبهشت؛ زادروز پل لوتربور شیمیدان سرشناس آمریکایی

۱۶ اردیبهشت؛ زادروز پل لوتربور شیمیدان سرشناس آمریکایی
۸۶ سال پیش در چنین روزی یعنی ۶ می سال ۱۹۲۹ پل لوتربور – شیمیدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت این شیمیدان بزرگ بخاطر سهم مهم وی در اختراع دستگاه تصویرسازی تشدید مغناطیسی یا MRI است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل پزشکی سال ۲۰۰۳ میلادی به وی و پیتر منسفیلد تعلق گرفته است. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۱۲ اردیبهشت؛ سالگرد مرگ جولیو ناتا شیمیدان برجسته ایتالیایی

۱۲ اردیبهشت؛ سالگرد مرگ جولیو ناتا شیمیدان برجسته ایتالیایی
۳۶ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲ می سال ۱۹۷۹ جولیو ناتا – شیمیدان برجسته‌ی ایتالیایی فوت کرد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر دستاوردهای علمی وی در خصوص پلیمرها است که به همراه کارل زیگلر در سال ۱۹۶۳ جایزه‌ی نوبل شیمی را برایشان به ارمغان آورد. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۳۰ فروردین: سالگرد مرگ فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی

۳۰ فروردین: سالگرد مرگ فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی
۲ سال پیش درچنین روزی یعنی ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۳ میلادی فرانسیس جیکوب زیست شیمیدان سرشناس فرانسوی از دنیا رفت. شهرت وی بخاطر شکل دادن و سازماندهی ایده‌ی کنترل سطح آنزیم در تمام سلول‌ها از طریق رونویسی در علم ژنتیک است. که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل پزشکی سال ۱۹۶۵ به ایشان تعلق گرفته است. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۲۲ فروردین: تولد اتو فریتز میرهوف پزشک و زیست شیمیدان سرشناس آلمانی

۲۲ فروردین: تولد اتو فریتز میرهوف پزشک و زیست شیمیدان سرشناس آلمانی
۱۳۱ سال پیش در چنین روزی اتو فریتز میرهوف پزشک و زیست شیمیدان سرشناس آلمانی متولد شد. بیشترین شهرت وی بخاطر کار روی متابولیسم عضلات بدن انسان است که به همین خاطر نیز در سال ۱۹۲۲ میلادی جایزه‌ی نوبل پزشکی به وی تعلق گرفته است. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۱۵ فروردین: سالگرد مرگ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی

۱۵ فروردین: سالگرد مرگ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی
۸۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۴ آوریل سال ۱۹۳۲ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی فوت کرد. شهرت وی بخاطر فعالیت‌های علمی‌اش بر روی کاتالیزوها و تعادل‌های شیمیایی است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل شیمی سال ۱۹۰۹ به وی تعلق گرفته است. از او به عنوان یکی از پایه گذاران علم شیمی فیزیک یاد می‌شود. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۱۵ فروردین: سالگرد مرگ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی

۱۵ فروردین: سالگرد مرگ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی
۸۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۴ آوریل سال ۱۹۳۲ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی فوت کرد. شهرت وی بخاطر فعالیت‌های علمی‌اش بر روی کاتالیزوها و تعادل‌های شیمیایی است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل شیمی سال ۱۹۰۹ به وی تعلق گرفته است. از او به عنوان یکی از پایه گذاران علم شیمی فیزیک یاد می‌شود. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۷ فروردین: زادروز اتو والاخ شیمیدان سرشناس آلمانی

۷ فروردین: زادروز اتو والاخ شیمیدان سرشناس آلمانی
۱۶۸ سال پیش در چنین روزی اتو والاخ – شیمیدان سرشناس آلمانی دیده به جهان گشود. شهرت وی بخاطر دستاوردهای علمی‌اش در خصوص ترکیب‌های آلیفاتیک است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل شیمی سال ۱۹۱۰ به ایشان تعلق گرفته است. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۴ فروردین: سالگرد مرگ سزار میلستین زیست شیمیدان آرژانتینی

۴ فروردین: سالگرد مرگ سزار میلستین زیست شیمیدان آرژانتینی
۱۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۴ مارچ سال ۲۰۰۲ میلادی سزار میلستین – زیست شیمی‌دان سرشناس آرژانتینی فوت کرد. شهرت وی بخاطر دستاوردهای علمی‌اش در خصوص سیستم ایمنی بدن انسان و کشف پادتن‌های تک تیره است. دنیای فناوری – زومیت – زومیت

۳ فروردین: زادروز هرمان اشتودینگر شیمیدان سرشناس آلمانی

۳ فروردین: زادروز هرمان اشتودینگر شیمیدان سرشناس آلمانی
۱۳۴ سال پیش در چنین روزی هرمان اشتودینگر شیمیدان سرشناس آلمانی دیده به جهان گشود. شهرت وی بخاطر تشریح درشت مولکول‌ها یا ماکرومولکول‌ها و مشخص کردن پولیمرهاست که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل سال ۱۹۵۳ به وی تعلق گرفت. دنیای فناوری – زومیت – زومیت