جشنواره ملى اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی آغاز بکار کرد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، با اشاره به افتتاح جشنواره ملى اختراعات و ابتکارات دانشگاه علمی‌ کاربردی در بر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات