درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی اپراتورهای مخابرات در سال گذشته

براری، معاون وزیر ارتباطات

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اقتصاد بخش مخابراتی، معادل بخش عمرانی کشور است، اعلام کرد که در سال گذشته درآمد اپراتورهای مخابرات ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اخبار – زومیت – زومیت