سرانه مصرف باند پهن در ایران ماهیانه حدود ۱۵ هزار تومان است

طبق آمار اتحادیه جهانی مخابرات، قیمت بسته باند پهن تلفن ثابت در ایران به طور میانگین ماهیانه ۱۴۸ هزار و ۷۴۹ ری… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات