افزایش شبکه فیبر نوری به ۶۹ هزار کیلومتر

به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان شمالی، حسن کریمی در جلسه شورای اداری اظهار کرد: میزان شبکه فیبر نوری در کشور ۵۱ هزار کیلومتر بوده که این شاخص در دولت تدبیر و امید به ۵۶ هزار کیلومتر افزایش یافته است.

وی افزود: هم اکنون ظرفیت شبکه انتقال و پل های دسترسی نیز ۳.۴ درصد رشد یافته است.

کریمی خاطرنشان کرد: در حوزه شبکه ıp بین المللی نیز با چهار برابر رشد این ظرفیت از ۷۲ به ۲۷۲ گیگ افزایش داشته است.

معاون شرکت ارتباطات زیر ساخت عنوان کرد: ظرفیت ترافیک بین المللی از کل ترافیک کشور ۲۶ درصد کاهش داشته و به نوعی میزان وابستگی به شبکه اینترنت بین المللی از کاهش ۲۶ درصدی برخوردار است.

وی یادآور شد: خراسان شمالی به رغم این که استان مرزی است اما نقش ارتباطی بسیار مهمی در شمال شرق کشور دارد؛ بنابراین باید زیر ساخت های ıct و پل ارتباطی مناسب در این منطقه ایجاد شود.

وی در خصوص شاخص های مخابراتی خراسان شمالی نیز اظهار کرد: شبکه دیتا در استان از ۱۲ به ۳۰ گیگ افزایش داشته و پهنای باند اینترنت نیز از رشد ۲.۵ برابری برخوردار است.

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: خراسان شمالی در حوزه زیر ساخت های مخابراتی دارای ضعف و عقب ماندگی های تاریخی است.

وی ادامه داد: باید تلاش شود تا زیر ساخت های مخابراتی استان بیش از پیش با کمک مسئولان توسعه یابد.

قوامی با تاکید بر این که باید بحث سرمایه گذاری در شرکت ها دارای توجیه باشد، افزود: هم اکنون در برخی از شرکت ها دخل و خرج باهم همخوانی نداشته و این مراکز اصلا رفتار شرکتی ندارند.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا