کجارو: مردی بعد از رها کردن شغلش، با سفر به دور دنیا میلیونر شد

گردشگر میلیونر

گاهی اوقات هویت ما و آن کاری که واقعا برای آن ساخته شده‌ایم در زیر فشار زندگی روزمره و انتظاراتی که دیگران از ما دارند، مدفون می‌شود. شاید کمی جسارت در دنبال کردن رؤیاها و انجام دادن کاری که از آن لذت می‌بریم، بتواند زندگی را دگرگون کند؛ همان‌طوری که جانی وارد صرفا با دنبال کردن علاقه‌اش به جهانگردی، به موفقیت دست پیدا کرد. با کجارو  همراه باشید تا نگاهی به زندگی جانی‌وارد بیندازیم.

اخبار – زومیت – زومیت