"با آن چیزی که شبکه ملی اطلاعات می نامیم خیلی فاصله داریم"

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، گفت: بسیاری بر این باورند که شبکه ملی اطلاعات در کشور وجود دارد اما طبق الزا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات