ناسا هزینه‌ی کلونی سازی در ماه را ۱۰ درصد برآوردهای اولیه می‌داند

کلونی سازی در ماه

تا به امروز تنها ۱۲ نفر موفق به قدم گذاشتن روی کره‌ی ماه شده‌اند که آخرین مورد ۴۵ سال پیش اتفاق افتاده است. حال آژانس فضایی ایالات متحده‌ی آمریکا با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیده که می‌توان هزینه‌ی بازگشت و سکونت در ماه را به ۱۰ درصد برآوردهای اولیه کاهش داد.

اخبار – زومیت – زومیت