Start10، منوی شروع به سبک ویندوز ۷ برای ویندوز ۱۰

Start10

 با وجود بازگشت شکوه‌مند منوی شروع به ویندوز ۱۰، برخی از کاربرها هنوز هم دلتنگ منوی شروع ویندوز ۷ هستند! با وجود نرم‌افزار Start10 این دلتنگی‌ها به پایان خواهد رسید. همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت