با متخلفان انتقال ترافیک غیرمجاز دیتا و صوت در تهران برخورد جدی می‌شود

اینترنت

کمیته‌ای با هدف نظارت مطلوب بر فرایند انتقال ترافیک و رصد ترافیک غیرمجاز داخلی و بین الملل در حوزه صوت و دیتا در تهران تشکیل شده است.

اخبار – زومیت – زومیت