ورود نهادهای نظارتی به پرونده فروش زمین کشتیرانی به سامسونگ

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در یک گفتگوی اینترنتی که با حضور خبرنگاران انجام شد درب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات