رفع محدودیت ۱۴۰ کاراکتری از پیام‌های مستقیم توییتر

توییتر

توییتر به صورت رسمی محدودیت ۱۴۰ کاراکتری در پیام‌های مستقیم را حذف کرده و سقف آن را به ۱۰ هزار کاراکتر رسانده است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت