بخش خصوصی باید سه تا چهار برابر بخش دولتی سرمایه‌گذاری کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با نخبگان و فعالان حوزه ICT استان خراسان شمالی، ارتباطات و فناوری اطلا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات