سرشاخ شدن بی ام و و گوگل بر سر نام «آلفابت»

به گزارش ایسنا، سخنگوی ب ام و اظهار کرد: این شرکت در حال بررسی پیامدهای احتمالی مربوط به علامتهای تجاری است با اینهمه در حال حاضر برنامه ای برای اقدام حقوقی علیه گوگل ندارد.

شرکت آلفابت ب ام و که برای شرکتهای دارای ناوگان خودرو خدمات می‌دهد، در ۱۸ کشور فعالیت دارد و ۵۳۰ هزار خودرو برای مشتریان شرکتی خود تامین می‌کند.

گوگل این نام را که برند نسبتا متداولی در میان شرکتهای آمریکایی است، انتخاب کرده است. طبق آمار دفتر امتیاز انحصاری و علامت تجاری آمریکا، در حال حاضر ۱۳۰ علامت تجاری در آمریکا به ثبت رسیده اند که واژه آلفابت یا واژه شبیه آن را دارند.

بر اساس گزارش رویترز، برای اثبات نقض علامت تجاری، دارنده علامت تجاری باید نشان دهد که آلفابت در میان مصرف کنندگان دو برند سردرگمی ایجاد کرده است و این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که هر دو برند کالاها و خدمات مشابهی عرضه کنند.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا