ثبت نام از متقاضیان داخلی مشارکت در نمایشگاه ایران تله کام ۲۰۱۵ آغاز شد

ثبت نام از متقاضیان داخلی مشارکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام ۲٫٫٫ سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات