گشتی در دنیای قاشق‌های چوبی و مجسمه‌های خیالی

خلاقیت در ساخت قاشق‌های چوبی توسط تری ویدنر

حتماً با قاشق‌های چوبی آشنایی دارید. وسیله‌ای کاملاً معمولی که در اغلب آشپزخانه‌ها یافت شده و وظیفه‌ای نه چندان مهم بر عهده دارند. اما هنرمندی خلاق، وقت زیادی صرف کرده تا این وسیله‌ی پیش پا افتاده را به اثر هنری ارزشمند بدل کند.

اخبار – زومیت – زومیت