واعظی به استان های خراسان شمالی و جنوبی سفر می کند

وزیر ارتباطات، پنج شنبه و جمعه ۲۲ تا ۲۳ مرداد به استان خراسان شمالی و شنبه ۲۴ مرداد، به استان خراسان جنوبی سفر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات