همکاری گوگل و MIT برای تهیه تصاویر بدون انعکاس

همکاری گوگل و MIT برای تهیه تصاویر بدون انعکاس

گروهی از محققان گوگل و مؤسسه‌ی فناوری ماساچوست (موسوم به MIT) دست به کار شده‌اند و الگوریتم ویژه‌ای را برای اصلاح تصاویر حاوی انعکاس، فنس، کثیفی، نوشته یا قطرات باران روی شیشه یافته‌اند. این الگوریتم ویژه می‌تواند انعکاس‌های ناخواسته و سایه‌هایی که روی تصاویر می‌افتد یا حتی فنس را به شیوه‌ای هوشمندانه حذف کند تا عکسی تر و تمیز داشته باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت