سه عضو کمیته رتبه بندی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری انتخاب شدند

انتخابات دو نفر از مدیران مسئول و یک نفر سردبیر عضو هیات رتبه بندی خبرگزاری های و پایگاه های خبری، در ساختمان…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات