جریمه‌ی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری بدون تراکنش

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضوابط جدیدی را برای سیم‌کارتهای اعتباری که بدون تراکنش در اختیار مشترکان قرار…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات