ثبت نوآوری‌ها با اشتراک گذاری CVها در سیوی‌لینک

جامعه سیویلینک در راستای توسعه و مدیریت کسب و کار و کارآفرینی، ثبت خلاقیت ها و ایده های نوع آوران، پژوهشگران…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات