جهان ما با سرعتی کم در مسیر نابودی قدم برمی‌دارد

ستاره‌های پرفروغ کنونی

جهان هستی ما در حال خاموش شدن است و در مسیر نابودی قدم برمی‌دارد؛ چرا که نرخ مرگ ستارگان بالاتر از نرخ تولد ستارگان جدید برای جایگزینی آن‌ها است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت