کجارو: زیر پوست ناامن‌ترین شهرهای دنیا

most-dangerous-cities

از جاذبه‌های گردشگری و بهترین مقاصد گردشگری بسیار شنیده‌ایم. بسیاری از گردشگران سعی می‌کنند به جاذبه‌های مهم و پربازدید جهان سفر کنند؛ اما گروهی دیگر به کشف ناشناخته‌ها علاقه دارند. آگاهی از خطراتی که ممکن است در برخی از نواحی جهان در انتظار گردشگران باشد، می‌تواند از بروز حوادث ناگوار برای گردشگران ماجراجو جلوگیری به عمل آورد. کجارو در مقاله‌ای به ناامن‌ترین شهرهای دنیا می‌پردازد.

اخبار – زومیت – زومیت