آینده‌ی حمل و نقل بین شهری چه خواهد بود؟

جهش الکترومغناطیس

با رشد چشم‌گیر جمعیت شهری انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۵۰ میلادی شاهد سه برابر شدن مسافت طی شده‌ی مسافران باشیم. راه‌های ارتباطی و جاده‌های حال حاضر جوابگوی این حجم عظیم نخواهند بود. این سوال ایجاد می‌شود که راه‌های ارتباطی در آینده چه طراحی داشته و از چه فناوری‌هایی استفاده خواهند کرد.

اخبار – زومیت – زومیت