هزینه‌ی هر کارت ملی هوشمند ۱۰ هزار تومان است

مدیرعامل شرکت پست:
مدیرعامل شرکت پست، گفت: هزینه هر کارت ملی هوشمند حدودا ۱۰ هزار تومان و با ارزش افزوده ۱۰۹۰۰ تومان می‌شود که…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات