مجری مشهور، همسرش را کشت تا با خواهرش ازدواج کند! (+عکس)

مجری مشهور شبکه‌های سعودی ام بی سی و الرساله (متعلق به ولید بن طلال میلیاردر سعودی)، در جنایتی هولناک همسر…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات