گشت و گذار در سیاره سرخ به کمک شبیه ساز کنجکاوی

شبیه ساز کنجکاوی

هوا گرم و وقت، وقت سفر است؛ اما اگر قصد دارید آخر هفته به مریخ بروید و کمی در پستی و بلندی‌های بهرام با خانواده و عهد و عیال وقت بگذرانید، بهتر است دست نگه دارید! مهندسان ناسا شبیه‌سازی برای ما آماده کرده‌اند تا بدون خطر و البته مفت و مجانی در سیاره‌ی مریخ گشت و گذار کنیم!

اخبار – زومیت – زومیت