سقف اعتبار مشترکین سیم‌کارت دایمی رایتل چند است؟

سقف اعتبار مشترکین سیم کارت های دایمی رایتل در هر دوره ۶۰۰ هزار ریال است و در صورت رسیدن به سقف اعتبار، سیم…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات