گاه شمار زندگی یک درخت تنها

عکاسی از درختی تنها

هر روز سر راه مدرسه، دانشگاه یا محل کار خود، از کنار مناظری همیشگی عبور می‌کنیم. مناظری که رفته رفته جذابیت خود را از دست داده و بخشی از چشم‌اندازهای روزمره‌ی زندگی ما می‌شوند. آن قدر تکراری که دیگر حتی توجه‌مان را نیز به خود جلب نمی‌کنند. اما این عکاس خوش قریحه، انعکاس گذر ایام را پیرامون درختی تنها، به تصویر کشیده است.

اخبار – زومیت – زومیت