زومجی: اولین نگاه به فصل ششم سریال «مردگان متحرک»

سریال مردگان متحرک

در حالی که آتشِ بحرانِ داخلی در این سوی دیوارها زبانه می‌کشد و «گرگ‌ها» در سویی دیگر زوزه می‌کشند، بازماندگانِ «مردگان متحرک» ممکن است در سخت‌ترین چالش‌شان قرار گرفته باشند. زومجی در مقاله‌ای، نگاهی به فصل ششم سریال مردگان متحرک انداخته است.

اخبار – زومیت – زومیت