حضور رایتل در دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری

رایتل در دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فن آوری های نوین آن که با هدف ارتباط میان تولیدکنندگان مح… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات