۱۰ پدیده‌ی غیر قابل توضیح از نظر علم

۱۰ پدیده‌ی غیر قابل توضیح از نظر علم

با وجود پیشرفت روزافزون علم و وارد شدن تکنولوژی در زندگی انسان و همچنین امکان آزمایش و ضبط وقایع و شناخته شدن بسیاری از شگفتی‌های جهان، هنوز هم وقایعی رخ می‌دهند که علم از یافتن پاسخی برای آن‌ها در می‌ماند و جای خود را به اما و اگرها می‌دهد.؛ همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت