شاتل دارای بیشترین پهنای‌باند مصرفی در کشور است

مدیرعامل شرکت شاتل درباره روند فعالیت این شرکت در آینده، گفت: در حوزه‌ی FCP، آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباط… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات