سامانه ثبت نام الکترونیکی طرح دوچرخه توسط شهرداری تهران راه اندازی شد

سامانه ثبت نام الکترونیکی طرح دوچرخه

شهرداری تهران در راستای اجرای طرح دوچرخه در این شهر سامانه‌ی ثبت نام الکترونیکی را ایجاد کرده است. متقاضیان استفاده از خدمات این طرح می‌توانند با مراجعه به این سامانه ثبت نام کنند.

اخبار – زومیت – زومیت