ناگفته‌ها درباره‌ی پارازیت‌هایی که معلوم نیست از کجا می‌آیند!

بار دیگر حادثه‌ای رخ داد و ظاهرا دستگاه‌های هواشناسی از پیش‌بینی شدت آن باز ماندند. این بار نیز مانند دفعات قب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات