روح پرسشگر خبرنگاران بازوی توانمند دولت تدبیر و امید است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات به مناسب ۱۷ مرداد روز خبرنگار گفت: روح پرسشگر خبرنگاران، یا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات