آخرین وضعیت دولت الکترونیک در ایران

نصرالله جهانگرد با تشریح وضعیت دولت الکترونیک در ایران، اظهار داشت: در این باره ابهامی وجود دارد که برخی تصور می‌کنند، در برهه‌ای از زمان به دولت الکترونیک می‌رسیم و از آن عبور خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورتی که دولت الکترونیک یک رویه است و ما گام‌های آن را طی می‌کنیم. در شروع دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند، اطلاعات خود را مکانیزه کنند و در اختیار مردم قرار دهند. در مرحله بعد مجوز پیدا می‌کنند که این اطلاعات را به مردم ارائه کنند و در مرحله سوم دارای امکاناتی می‌شوند که خدمتی بدون هزینه را ارائه کنند. در مرحله چهارم دستگاه ها آماده ارائه خدمات هزینه دار شده اند و در نتیجه باید زمینه پول الکترونیک فراهم شد.

وی تصریح کرد: پس از تمام این مراحل توانسته‌ایم داده‌ها را در اختیار مردم بگذاریم، خدمت مبادله کنیم و تراکنش مالی داشته باشیم.

جهانگرد ادامه داد: در این شرایط تازه به یک دستگاه اداری به نسبت چابک تبدیل شده‌ایم و از آن به بعد قادر به کوتاه کردن سازوکارها خواهیم بود تا دولت چابک‌تر و شفاف‌تری را در ارائه خدمات داشته باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر یک گام در سطح سعی برداشته شده است. بسیاری از دستگاه‌های اکنون پورتال دارند و اطلاعات را مبادله می‌کنند، برخی از این پورتال ها کیفیت خوب دارند و کیفیت برخی خوب نیست. باید از این به بعد گام‌ها را جلوتر ببریم.

وی با ذکر مثالی تشریح کرد: اکنون می‌توانیم در سطح ملی یک خدمت را خریداری و هزینه آن را پرداخت کنیم. این خدمت در برخی بخش‌ها امکانپذیر و در بخش‌های دیگری غیرممکن است. بنابراین اکنون دولت الکترونیک در کشور داریم، پرداخت الکترونیک و شبکه ملی در ایران وجود دارد. اما از کیفیت خوبی برخوردار نیست، باید پهنای باند را بیشتر کنیم تا کیفیت سرویس بهتر شود و در زمان و هزینه مشتری بیشتر صرفه جویی شود و شاهد بهبود زندگی در کشور باشیم.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا