تماشای شماری از ساختمان‌های اروپا در قالب تصاویری مینیمالیستی

عکاسی مینیمالیستی از شماری از ساختمان‌های قاره‌ی اروپا

در عالم هنر، سبک‌ها و مکاتب مختلفی فرصت حضور و درخشیدن پیدا کرده‌اند که هر کدام نیز علاقمندان خاص خود را دارند. ساده گرایی یا مینیمالیسم نیز یکی از این مکاتب هنری است که شالوده‌ی آن بر سادگی و پرهیز از رنگ و لعاب بنیان گذاشته شده است. یوهان تاگستروم (Johan Tagtstrom)، با الهام از این سبک تصاویری دیدنی را به ثبت رسانده است.

اخبار – زومیت – زومیت