۳۵ درصد از مدارس کل کشور را جامعه خیرین احداث کرده است

رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، گفت: فضیلت کسب علم و دانش بالاتر از عباداتی است که ما به جا می آوریم. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات