تماشا کنید: چگونه مغز تصاویر دریافتی از چشم را تحریف می‌ کند

تماشا کنید: چگونه مغز تصاویر دریافتی از چشم را تحریف می‌ کند

بسیاری از مصرف کنندگان مواد توهم‌زا از دیدن تصاویری غیر واقعی صحبت می‌کنند، چیزهایی که وجود ندارند اما با چشم دیده می‌شوند. امروزه علم به ما ثابت کرده است که به طور بالقوه مغز می‌تواند تصاویر دریافتی از شبکیه‌ی چشم را تحریف کند، و شاید نباید به چشم خودمان هم اعتماد کنیم؛ همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت