وزارت ارتباطات در پساتحریم به توانمندسازی بخش خصوصی توجه جدی دارد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، گفت: پس از رفع تحریم ها این وزارتخانه به توانمندسازی بخش خصو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات