اعمال ساختار جدید شرکت مخابرات با تغییرات کلان مدیریتی

با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار جدید شرکت مخابرات ایران و ایجاد مرکز عملیات فنی و تجاری با هدف هماهنگی عملیات… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات