ترس از ارتفاع یا جنون آدرنالین، انتخاب شما کدام است؟

بر بام دنیا

حتماً شما هم شاهد صحنه‌هایی از کارهای عجیب و دیوانه وار عاشقان آدرنالین بوده‌اید. ماجراجویانی پر دل و جرئت و نترس که بی هیچ واهمه، خود را به قلب حادثه و خطر می‌اندازند. ترس از ارتفاع یکی از چالش‌های همیشگی است که این دسته همواره در پی مبارزه  و غلبه  بر آن هستند. آنها اغلب در جایی حاضر می‌شوند که کمتر کسی جرئت حضور در آن جا را دارد.

اخبار – زومیت – زومیت