برگزاری کارگاه شبکه و نرم افزارهای تلفن همراه با حمایت همراه اول

نخستین کارگاه‌ آشنایی با شبکه و نرم ‌افزارهای تلفن همراه به صورت تخصصی با حمایت همراه اول در مرکز مطالعات و بر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات