نشست علم اطلاعات و داده های عظیم در حسینیه ارشاد برگزار می شود

"علم اطلاعات و داده های عظیم (Big Data)" در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در کتابخانه عمومی حس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات