اگر سفر به گذشته امکان‌پذیر باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

نور ستارگان

سفر در زمان، در حال حاضر فقط در فیلم‌ها و تخیلات افراد صورت می‌گیرد و دانشمندان آن را در عمل غیر ممکن می‌دانند. اما برای لحظه‌ای تصور کنید که این اتفاق امکان‌پذیر باشد؛ آن گاه چه اتفاقی می‌افتد؟

اخبار – زومیت – زومیت