اعطای بیش از ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های فعال فاوا

مدیرکل توسعه فناوری و دبیر وجوه اداره شده وزارت، با اعلام پایان فرآیند ارزیابی و اعطای تسهیلات در چارچوب فراخو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات