شرکت‌های ارتباطی آذربایجان از این پس حضور بیشتری در ایران خواهند داشت

معاون وزیر ارتباطات آذربایجان با تصریح بر این نکته که شرکت های ارتباطی آذربایجان می توانند خدمات مورد نیاز ایر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات