آیا ناسا وجود حیات فرازمینی را تایید خواهد کرد؟

حیات فرازمینی

ابتدا محقق ارشد ناسا الن استفان به صورت آشکار اعلام کرد که کشف حیات فرازمینی بسیار نزدیک شده‌اند و حالا مدیر بخش ماموریت‌های علمی ناسا اعلام کرده که این آژانس در آستانه‌ی یافتن حیات در سیاره‌ای غیر از کره‌ای زمین است.

اخبار – زومیت – زومیت