نمایشگاه امنیت سایبری؛ راهی برای رسیدن به افتای بومی

دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران فضای تعامل میان دولت و بخش خصوصی را برای دست یابی به امنیت سایبری ملی فراه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات